Bla gjennom soner

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom soner i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom soner.

 2. Sonene vises i et rutenett.

  Kolonner:

  • Navn: Navnet på sonen.
  • Forklaring: Beskrivelse av sonen.
  • Felles: Angir at +-sonen er felles for alle brukere. Hvis du tilordner objekter til +-sonen, vil elementdata være tilgjengelige for alle brukere.
  • Standardsone for nye nøkler og personer: Sonen som nye personer og nøkler skal tilordnes til som standard (under forutsetning av at brukeren har adgang til sonen og sonene er aktivert for nøkler og personer).
  • Standardsone for nye objekter: Sonen som nye objekter, unntatt personer og nøkler, vil bli tilordnet til som standard (under forutsetning av at brukeren har adgang til sonen).