Kalenderkontrollerte dører

Kalenderkontroller brukes til å kontrollere elektriske låser på dører med iLOQ-dørmoduler.

Hvis alle dørlåsene må være åpne samtidig, kan du kontrollere dem ved å bruke bare en kalender. Med andre ord behøver du ikke å opprette en egen kalender for hver dør.

Hvis en dør må ha forskjellige åpningstider, kan du opprette en egen kalender for denne døren. En dør kan også kontrolleres med flere kalendere.

Kalendertypene er:

 • Dørkontrollkalender — En dørkontrollkalender kan bare knyttes til en kalenderkontrollert dør. En dørkontrollkalender kan omfatte to kontrolltyper:

  • Direkte kontroll — Døren kontrolleres til å være åpen eller lukket på forskjellige tidspunkter.

  • Kontroll av adgangskodegruppe — Du kan definere tidspunktene i kalenderen der døren kan åpnes ved å bruke en kode. På de definerte tidspunktene kan døren åpnes ved at du oppgir en adgangskode på tastaturet. Denne koden er bare gyldig på de tidspunktene som er definert i kalenderen.

   Adgangskodegruppene skal gi dørtilgang til folk som for eksempel besøkende som ikke har og ikke vil ha en nøkkel.

  En kalender kan ha flere kontroller av begge kontrolltyper.

 • Tidskalender med PIN-kodenøkkel — En tidskalender med PIN-kodenøkkel kan bare knyttes til låser. I tidskalenderen med PIN-kodenøkkel definerer du tidspunktene når låsen krever at nøkkeleierne skal oppgi en PIN-kode på tastaturet i tillegg til å bruke en nøkkel.

  Denne kalenderfunksjonen må aktiveres for seg før den kan tas i bruk.