Avbryte tilbakestillingen av låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du avbryter en tilbakestilling av låser i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Du kan ikke avbryte en tilbakestillingsoppgave for en lås som er i tilstanden Utstedt til programmering.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg låsene som har en tilbakestillingsoppgave du vil avbryte.
 3. Høyreklikk på en av de valgte låsene og velg Tilbakestille lås.
  Veiviseren Tilbakestille lås åpnes.
 4. Velg Avbryt tilbakestilling av låser
 5. Kontroller at de korrekte låsene er valgt.
 6. Klikk på Neste.
 7. Et sammendragsvindu vises.
 8. Klikk på Klar.
 9. Klikk på Lukk.