Endre eiendom for nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer eiendommen for nøkler.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Endre eiendom for nøkkel.
  Veiviseren Endre eiendom åpnes.
 3. Velg Rediger eiendomsvalg.
 4. Velg nøkkelen for eiendommen du vil endre.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg den nye eiendommen for nøkkelen.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.