Endre eiendom for plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer eiendommen for plantegninger.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.

 2. Velg Endre eiendom for plantegning.
  Veiviseren Endre eiendom åpnes.
 3. Velg Rediger eiendomsvalg.
 4. Velg plantegningen for eiendommen du vil endre.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg den nye eiendommen for plantegningen.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.