Endre lisenstyper for nettverksmodul

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer nettverksmodulens spesifikke bussenhetslisensreservasjoner i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Velg ønsket nettverksmodul.
 3. Høyreklikk på en valgt modul og velg Endre lisenstype for nettverkmodul.
  Veiviseren Endre lisenstype åpnes.
 4. Klikk på Endre lisenstype.
 5. Under Antall reserverte bussenheter kan du angi lisensreservasjonene for bussenhetene som skal kobles til nettverksmodulen.
 6. Under Antall tilkoblede bussenheter kan du se aktuelt antall tilkoblede bussenheter sammenlignet med antall reservasjoner.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et bekreftelsesvindu vises.
 9. Klikk på Klar.
 10. Klikk på Lukk.