Endre sone for nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer sonen for nøkler.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Endre sone på nøkkelen.
  Veiviseren Endre sone åpnes.
 3. Velg Rediger sonevalg.
 4. Velg nøkkelen for sonen du vil endre.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg den nye sonen for nøkkelen.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.