Endre sone for plantegninger

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer sonen for plantegninger.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Plantegninger.

 2. Velg Endre sone for plantegning.
  Veiviseren Endre sone åpnes.
 3. Velg Endre Sone.
 4. Velg plantegningen for sonen du vil endre.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg den nye sonen for plantegningen.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.