Slette et dashboard

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter et dashboard fra iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Du kan ikke redigere eller slette standard dashboard.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Dashboard.

  2. Velg dashboardet som du vil slette fra rullegardinlisten i øverste venstre hjørne av skjermen.

    Dashboardet åpnes i redigeringsmodus.

  3. Velg Slett.