Slette låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter låser fra iLOQ-systemet.

Du kan bare slette logiske låser Hvis låsen har en oppføring i kolonnen Serienummer, har låsen en fysisk motpart. Hvis låsen har en fysisk motpart, må du tilbakestille låsen for å skille den logiske låsen fra den fysiske motparten.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

  2. Velg de låsene du vil slette.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Høyreklikk på en av de valgte låsene og velg Slett.
    Eventuelt kan du trykke på Del-tasten.
  5. Det vises et bekreftelsesskjermbilde.
  6. Velg Ja.
  7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Velg Ja.