Slette personroller

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter personroller i iLOQ-systemet.

Merk:

Du kan ikke slette et objekt før du først har fjernet alle koblingene som dette objektet har (for eksempel kan du ikke slette en person med nøkler før du har fjernet nøklene fra denne personen).

Slette et objekt sletter ikke hendelser knyttet til det fra hendelsesloggen.

Gå frem slik.

  1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom personroller.

  2. Velg de personrollene du ønsker å slette.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Høyreklikk på en av de valgte personrollene og velg Slett.
    Eventuelt kan du trykke på Del-tasten.
  5. Et bekreftelsesvindu vises.
  6. Klikk på Ja.
  7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.