Slette programmeringsnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter programmeringsnøkler fra iLOQ-systemet.

Med denne funksjonen kan du tilbakestille en programmeringsnøkkel til fabrikkinnstillingene.

Merk:

Du kan ikke slette en tapt programmeringsnøkkel, da selve programmeringsnøkkelen kreves i prosedyren. Hvis dette er tilfelle:

 1. Aktiver redigeringsmodus.
 2. Fjern haken i avmerkingsboksen I bruk.
 3. Deaktiver redigeringsmodus.
Merk:

Du kan ikke slette et objekt før du først har fjernet alle koblingene som dette objektet har (for eksempel kan du ikke slette en person med nøkler før du har fjernet nøklene fra denne personen).

Slette et objekt sletter ikke hendelser knyttet til det fra hendelsesloggen.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

 2. Velg programmeringsnøkkelen du vil slette.
 3. Høyreklikk på en av de valgte programmeringsnøklene og velg Slett.
  Veiviseren Slette et token åpnes.
 4. Velg Slett Token.
 5. Klikk på Neste.
 6. Kontroller at de riktige programmeringsnøklene er valgt.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et bekreftelsesvindu vises.
 9. Klikk på Klar.
 10. Plasser programmeringsnøkkelen som skal slettes, på programmeringsadapteren.