Redigere eiendomsstrukturen

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer eiendomsstrukturen i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Rediger eiendommer.
  2. Skjermbildet Eiendommer åpnes.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Du kan bruke musen til å flytte eiendommer, inklusive deres lavere forgreninger, fra et sted til et annet på treet for å skape den ønskede strukturen.
  5. Klikk på Lagre.
  6. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.