Redigere personrollens adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer personrollens tilgangsrettigheter i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom personroller.

 2. Høyreklikk på den personrollen du vil redigere.
 3. Velg Rediger adgangsrettigheter.
  Veiviseren Endre tilgangsrettighetsvalgene for roller åpnes.
 4. Velg Rediger adgangsrettigheter.
 5. Kontroller at riktig personrolle er valgt på listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg tilgangsrettigheter.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.