Redigere adgangsrettigheter for S50-telefonnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer adgangsrettigheter for S50-telefonnøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg den ønskede telefonnøkkelen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere nøkkelens tilgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger nøkkelens tilgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Redigere nøkkelens tilgangsrettigheter.
 5. Velg adgangsrettighet(er) for telefonnøkkelen.
  Tips:

  Hvis du også vil se eventuelle låsspesifikke, individuelle tilgangsrettigheter som ikke normalt er synlige, velger du <alle> på rullegardinmenyen i øverste venstre hjørne av skjermen.

  1. Du kan styre valget av tilgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Klikk på Neste.
 8. Velg fremgangsmåte:
 9. Klikk på Neste.
 10. Et sammendragsvindu vises.