Redigere tidsprofiler for S50-telefonnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer tidsprofiler for telefonnøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

  2. Velg den ønskede nøkkelen.
  3. Høyreklikk for å velge Redigere tidsbegrensninger.
    Veiviseren Rediger nøkkelens tidsprofiler er åpnet.
  4. Velg Rediger nøkkelens tidsprofiler.
  5. Klikk på Neste.
  6. Velg fremgangsmåte:
  7. Klikk på Neste.
  8. Et sammendragsvindu vises.