Redigere adgangsrettigheter for RFID-legitimasjon

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer adgangsrettigheter for RFID-legitimasjon i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg ønsket RFID-legitimasjon.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere nøkkelens tilgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger nøkkelens tilgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Redigere nøkkelens tilgangsrettigheter.
 5. Velg adgangsrettighet(er) for RFID-legitimasjonen.
  Tips:

  Hvis du også vil se eventuelle låsspesifikke, individuelle tilgangsrettigheter som ikke normalt er synlige, velger du <alle> på rullegardinmenyen i øverste venstre hjørne av skjermen.

  1. Du kan styre valget av tilgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 6. Klikk på Neste.
 7. Klikk på Neste.
 8. Velg fremgangsmåte:
  • La nøkkelen stå på planleggingsstatus — Velg La nøkkelen stå på planleggingsstatus hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

  • Bestilte nøkkel — Velg Bestille nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller fjernprogrammere nøkkelen via en telefon.

  • Bestille og programmere nøkkel — Velg Bestille og programmere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre den umiddelbart.

  • Bestille, programmere og overlevere nøkkel — Velg Bestille, programmere og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre den umiddelbart for en nøkkel som er for hånden, og overlevere nøkkelen.

 9. Klikk på Neste.
 10. Et sammendragsvindu vises.