Redigere tidsprofiler

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer tidsprofiler i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla igjennom tidsprofiler.

 2. Velg Endre.
  Veiviseren Tidsprofilredigering åpnes.
 3. Velg Redigere tidsprofil.
 4. Rediger tidsprofilens navn om nødvendig.
 5. Rediger tidsprofilens beskrivelse om nødvendig.
 6. Velg tidsprofiltype.
 7. Definer tidsprofilinnstillingene.

  Velg ukedagene og tidspunktene når du vil at tidsprofilen skal gi tilgang.

  Hvis du må ha forskjellige tider på forskjellige ukedager, velg Legg tilAdd for å legge til en ny ukedagsdefinisjon.

  Se Tidsprofiler.

 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.