Administrere brukere i soner

Dette avsnittet beskriver hvordan du administrerer brukere i en sone i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom soner.

 2. Høyreklikk på sonen du vil administrere, og velg Rediger brukere i sonen.
  Veiviseren Redigere brukere i sonen åpnes.
 3. Velg Redigere brukere av sonen.
 4. Velg sonen du vil redigere brukere for.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 5. Klikk på Neste.
 6. Et sammendragsvindu vises.
 7. Klikk på Klar.