Aktivere eiendommer

Dette avsnittet beskriver hvordan du aktiverer eiendommer i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

  2. Velg Innstillinger i området Visninger.
  3. Velg avkrysningsruten Eiendomsfunksjonalitet aktiv.
  4. Velg Lagre og lukk.
  5. Et sammendragsvindu vises.
  6. Klikk på OK.
  7. Legg til bruksrettigheten Rett til å redigere eiendommer for de ønskede brukerne.
  8. Logg deg av iLOQ 5 Series Manager.
  9. Logg deg på i iLOQ 5 Series Manager.
  10. Du kan nå begynne å legge til eiendommer.