Vise produsentinformasjon

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser informasjon om produsenten i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Hjelp > Informasjon om produsenten.

  2. Informasjon om produsenten vises i et nytt skjermbilde.
  3. Når det er gjort, lukker du skjermbildet.