Importere forsidebilde

Dette avsnittet beskriver hvordan du importerer et forsidebilde i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Importer forsidebilde.
 2. Veiviseren Importer forsidebilde åpnes.
 3. Velg Importer bilde.
 4. Skriv inn filens bane og navn for bildet i feltet Navn på bilde, eller trykk på knappen Bla gjennom for å velge filen i filsystemet.
 5. Klikk på Neste.
 6. Se forhåndsvisningen og kontroller at du har importert riktig bilde.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.
 10. Klikk på Lukk.
 11. Velg Forside.

  Oppdater visningen hvis forsidebildet ikke vises.