Importere personer fra Excel

Denne seksjonen beskriver hvordan du importerer personer fra Excel til iLOQ Locking System.

Du kan importere samme data som du ville skrive inn via veiviseren Legg til person.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom personer.

 2. Åpne Excel-regnearket der dataene som skal importeres, ligger.
 3. Ordne Excel-kolonnene slik at de passer til kolonnene i personens rutenett.

  Du må minst importere kolonnene nedenfor:

  • Fornavn
  • Etternavn

  Du kan ikke importere kolonnene nedenfor:

  • Antall nøkler
  • Roller
  • Redigerbar

  De andre kolonnene er valgfrie. Du kan ikke bruke tomme kolonner på Excel-arket til å hoppe over import av kolonner i personrutenettet. Ikke importer kolonneoverskrifter fra Excel.

 4. Velg Redigeringsmodus å aktivere redigeringsmodus.
 5. Kopier data fra Excel-arket.
 6. Velg nederste rad.
  Viktig:

  Velg hele raden ved å klikke på stjerneikonet på venstre side av raden. Ikke velg første celle i raden.

 7. Lim inn data.
 8. Velg Redigeringsmodus igjen for å deaktivere redigeringsmodus.
 9. Klikk på Ja.