Importere eksterne RFID-brikker fra Excel

Dette avsnittet beskriver hvordan du importerer eksterne RFID-brikkedata fra Excel til iLOQ-låssystemet.

Du kan importere et stort antall RFID-brikker til systemet som en masseoperasjon uten å måtte lese dem individuelt gjennom programmeringsnøkkelen. Dette er mulig fordi den eksterne RFID-brikkeidentiteten i systemet er basert på en ukryptert ID.

Før du starter, må du kontrollere i innstillingene for låssystemet at det er merket av for RFID-brikkenummer for nøkkel.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Åpne Excel-regnearket der dataene som skal importeres, ligger.
 3. Ordne Excel-kolonnene slik at de svarer til kolonnene i låsens rutenett.

  Du må minst importere kolonnene nedenfor:

  • RFID-brikke nummer
  • Merke
  • Nøkkelnavn

  Du kan ikke importere kolonnene nedenfor:

  • ROM_ID
  • Hovedsone

  De andre kolonnene er valgfrie. Du kan også bruke tomme kolonner i Excel-arket hvis du vil hoppe over noen kolonner i nøkkelrutenettet. Ikke importer kolonneoverskrifter fra Excel.

 4. I iLOQ 5 Series Manager velger du Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
 5. Kopier cellene fra Excel-arket.
 6. Velg den tomme raden under den nederste dataraden.
  Viktig:

  Velg hele raden ved å klikke på stjerneikonet på venstre side av raden. Ikke velg første celle i raden.

 7. Lim inn dataene ved å velge Lim inn.
 8. Velg Redigeringsmodus igjen for å deaktivere redigeringsmodus.

  Lagre endringene.

 9. Angi hovedsone for RFID-brikkene.
 10. Definer adgangsrettighetene for RFID-brikkene.
 11. Velg RFID-brikkene og velg Bestill programmeringsoppgave.

  Veiviseren Bestille nøkler åpnes.

 12. Velg Bestill nøkler.
 13. Klikk på Neste.
 14. Velg Bestill og programmer nøkkel.
 15. Klikk på Neste.
 16. Et sammendragsvindu vises.
 17. Klikk på Klar.
 18. Velg Start programmering.
 19. Et sammendragsvindu vises.
 20. Klikk på Lukk.