Overvåkede dører

Dette kapittelet beskriver hvordan du administrerer overvåkede dører i iLOQ Manager.

Med funksjonen for overvåking av dører kan du se dørstatusinformasjon i sanntid. Kilden for dørstatusinformasjon kan være utdatainformasjon fra dørkontakter, elektriske låsbokser eller elektriske låsplater. Når utgangen er koblet til dørmodulinngangen, vises dørstatusinformasjonen i rutenettvisningen Overvåkede dører.