Flytte objekter til eiendommer

Dette avsnittet beskriver hvordan du flytter objekter til en eiendom i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Hvis du har opprettet eiendomsstrukturen som en del av den generelle distribusjonsfremgangsmåten for systemet, behøver du ikke nødvendigvis å flytte objekter til eiendommene. Hvis du imidlertid legger eiendommer til et eksisterende låssystem, kan du flytte eksisterende objekter til eiendommene.

Gå frem slik.

 1. Åpne rutenettvisningen som inneholder objektene du vil flytte til eiendommen, for eksempel, Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.
 2. Velg objektene du vil flytte.
 3. Høyreklikk på objektene for å velge Endre eiendom for <object>.
  Veiviseren Endre eiendom åpnes.
 4. Velg Rediger eiendomsvalg.
 5. Om nødvendig må du velge objektene som vil bli flyttet.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg eiendommen dit objektene vil bli flyttet.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.