Skrive ut rapporter

Dette avsnittet beskriver hvordan du skriver ut rapporter i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Skriv ut rapporter.

 2. Velg en av de tre tilgjengelige rapportene i rullegardinmenyen.

  De tilgjengelige rapportene er:

  • Liste over nøkler med overleveringsdato — Velg denne rapporten for å skrive ut en liste med nøkler med informasjon om når nøkkelen ble overlevert og til hvem.
  • Nøkler og tilgangsrettigheter per person — Velg denne rapporten for å skrive ut en liste med personer og deres tilgangsrettigheter.
  • Utgåtte nøkler — Velg denne rapporten for å skrive ut en liste med utgåtte nøkler.
 3. Rapporten vil bli åpnet i en egen kategori.