Skrive ut programmeringsnøkkelinnhold

Dette avsnittet beskriver hvordan du skriver ut innholdet i programmeringsnøkkelen i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Skriv ut innhold.

    En forhåndsvisning av programmeringsnøkkelens arbeidsliste åpnes.

  2. Skriv ut listen ved å klikke på knappen Skriv ut.
  3. Når det er gjort, lukker du kategorien.