Slette eiendommer

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter eiendommer i iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du kan ikke slette en eiendom hvis den har undereiendommer eller låser. Fjern disse tilknytningene først.

Gå frem slik.

  1. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  2. Velg Administrering > Rediger eiendommer.
  3. Skjermbildet Eiendommer åpnes.
  4. Høyreklikk på eiendommen for å velge Slett.
  5. Klikk på Lagre.
  6. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.