Fjerne tilknytning av programmeringsnøkler fra brukere

Dette avsnittet beskriver hvordan du fjerner tilknytningen mellom programmeringsnøkler og brukere i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

  2. Velg programmeringsnøkkelen som du vil fjerne fra en bruker, og klikk på +-knappen på venstre side av raden.
    En liste med programmeringsnøkkelbrukere åpnes.
  3. Velg den ønskede brukeren ved å klikke på venstre side av bruker-ID-cellen slik at hele raden blir valgt.
  4. Høyreklikk på den valgte raden og velg Skille token fra person.
  5. Et bekreftelsesvindu vises.
  6. Klikk på Ja.