Slette soner

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter soner i iLOQ-systemet.

Merk:

Du kan ikke slette en sone hvis den har objekter, som låser, tilknyttet. Fjern disse tilknytningene først.

Gå frem slik.

  1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom soner.

  2. Velg de sonene du vil slette.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Høyreklikk på en av de valgte sonene og velg Slett.
    Eventuelt kan du trykke på Del-tasten.
  5. Et bekreftelsesvindu vises.
  6. Klikk på Ja.
  7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.