Tilbakestille låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du tilbakestiller låser i iLOQ 5 Series Manager.

Når du tilbakestiller en fysisk lås, endrer dens status seg fra Programmert til Fabrikkstatus.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg låsen du ønsker å tilbakestille.
 3. Høyreklikk på den valgte låsen og velg Tilbakestille lås.
  Veiviseren Tilbakestille lås åpnes.
 4. Velg Tilbakestille låser.
 5. Kontroller at den korrekte låsen er valgt.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg fremgangsmåte:
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.

  Den fysiske låsen har nå Fabrikkstatus. Låsdefinisjonen i iLOQ 5 Series Manager er blitt stående i statusen I planlegging. Hvis du vil gå videre til å slette låsens rad fra iLOQ 5 Series Manager, kan du se deleting-locks.html#task_nn1_4zk_mr.