Vis sammendrag

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser et rapportsammendrag i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Vis sammendrag.

 2. Det vises et sammendrag av låssystemet.

  Det er fire typer rapportsammendrag:

  • Defnisjoner av låsens tilgangsrettigheter — Denne rapporten beskriver relasjonen mellom nøklene og tilgangsrettighetene.

  • Låser og personer — Denne rapporten beskriver relasjonen mellom låsene og personene, dvs. hvem som kan åpne hvilken lås.

  • Låser og nøkler — Denne rapporten beskriver relasjonen mellom nøklene og låsene, dvs. hvilken nøkkel åpner hvilken lås.

  • Låsens tilgangsrettigheter — Denne rapporten beskriver relasjonen mellom låsene og tilgangsrettighetene.

 3. Bruk rullegardinmenyen Velg synlighet for å velge tilgangsrettighetstypen du ønsker å vise.