Redigere grunnleggende informasjon om låssystem

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer den grunnleggende informasjonen om låssystemet i iLOQ 5 Series Manager.

En del av den grunnleggende informasjonen om låssystemet vises på Forsiden.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

 2. Skjermbilde for grunnleggende informasjon åpnes. Feltene er:
  • Låssystemets navn — Dette feltet viser lisenskontraktens nummer. Du kan ikke redigere dette feltet.
  • Navn i rapport — Dette feltet viser låssystemets navn som vil foreligge i forskjellige rapporter tatt fra systemet.
  • Adresse — Dette feltet viser låssystemets gateadresse hvis det foreligger en slik.
  • Ansvarlig person — Dette feltet viser navnet på kontaktpersonen som er ansvarlig for låssystemet.
  • Person ansvarlig for programmering — Dette feltet viser navnet på den personen som primært er ansvarlig for programmeringen av låssystemet.
  • Status — Dette feltet viser statusen til låssystemet. Mulige verdier er:
   • I bruk — Låssystemet er i bruk.
   • Ikke i bruk — Låssystemet er ikke i bruk. Denne verdien er foreldet.
  • Melding på forside — Dette feltet viser en melding som vises på låssystemets forside.
 3. Velg Lagre og lukk.