Redigere låssystemets logginnstillinger

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låssystemets logginnstillinger i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

  2. Velg Logging i området Visninger.
  3. Skjermbildet for systemets logginnstillinger åpnes. Innstillingene er:
    • Automatisk fjerning av systemlogg i bruk — Med denne innstillingen kan du definere etter hvor mange dager systemloggene vil bli slettet automatisk.

    • Automatisk fjerning av låslogg i bruk — Med denne innstillingen kan du definere etter hvor mange dager låsloggene vil bli slettet automatisk.

  4. Velg Lagre og lukk.