Redigere låssystemets innstillinger

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låssystemets innstillinger i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

 2. Velg Innstillinger i området Visninger.
 3. Systeminnstillingenes skjermbilde åpnes. Innstillingene er:
  • Overlevert nøkkel kan knyttes til en annen person uten at nøkkelen returneres — Hvis denne innstillingen er i bruk, kan du løsne en overlevert K5- eller K55-nøkkel fra eller knytte den igjen til en annen person uten å returnere nøkkelen først. Denne funksjonen er nyttig hvis nøkkelen skifter eier uten at den returneres til administratoren. En telefonnøkkel må alltid ha en tilknyttet person.

   Merk:

   Hvis du knytter en overlevert nøkkel til en annen person uten å returnere nøkkelen først, må du være oppmerksom på hendelsesloggene på låser som mangler klokker. Disse hendelsesloggene vil vise at nøkkeleieren er den personen som nøkkelen ble knytte til da hendelsesloggen ble plukket, da en lås uten klokke ikke vet når personen er endret. Hvis nøkkelen blir returnert før den overleveres til en ny person, vil selv låser uten klokke vite hvilken bruker det er som har aksessert låsen. Derfor anbefales det å returnere nøkkelen før den leveres til en ny person.

  • Eiendomsfunksjonalitet aktiv — Hvis denne innstillingen brukes, er eiendommer aktivert. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Eiendommer.

  • Kodetilgangsgrupper i bruk — Hvis denne innstillingen er brukt, er kodetilgangsgruppene aktivert. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Kalenderkontrollerte dører.

  • PIN-kodenøkler i bruk — Hvis denne innstillingen brukes, er PIN-kodenøkler aktivert. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Kalenderkontrollerte dører.
  • RFID-brikke funksjon tilgjengelig for nøklene — Nøklene kan ha RFID-brikker. Hvis dette er tilfellet, kan RFID-data administreres slik:

   • Ikke i bruk — Nøklene har ingen RFID-brikker.
   • Felt låst — Nøklene med RFID-brikker leveres av iLOQ, og brikkene har unike ID-er. Den unike ID-en overføres automatisk til programvaren når nøkkelen blir programmert. Du kan ikke redigere ID-en manuelt.
   • Feltet kan redigeres — Nøklene leveres av iLOQ. Nøklene er utstyrt med RFID-brikker av kunden, og brikkene inneholder identifikatorer. Brukeren må skrive i brikkeidentifikatoren manuelt når nøkkelen programmeres. Brukeren kan senere redigere identifikatoren.
  • Standard tilgangsrettighet — Du kan velge systemets standard tilgangsrettighet i denne rullegardinmenyen. Standard tilgangsrettighet legges automatisk til nye låser.

  • Fjernoppdatering av Net Bridge fastvare i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, oppdaterer Net Bridge automatisk programvaren og fastvaren på seg selv og på bussenhetene.

  • Oppdateringstid — Du kan definere starttidspunktet for den tillatte installasjonsperioden for programvaren og fastvaren. Den tillatte installasjonsperioden varer i tre timer.

  • Utsatt oppdatering av Hot spot-nøkkel i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, kan du definere endringer av tilgangsrettighetene på nøklene for fremtiden. Disse endringene er ikke tilgjengelige på aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering før den definerte datoen.

  • Nøkkelfobensens Bluetooth-annonseringsfrekvensNøkkelfobens Bluetooth-annonseringsfrekvens definerer hvor ofte nøkkelfoben annonserer seg selv til FobApp, som standard. Jo oftere annonsering, desto mer batteri bruker nøkkelfoben. På den andre siden tar det lenger tid for FobAppen å finne nøkkelfoben hvis annonseringen skjer for sjelden.

   Merk:

   Denne innstillingen kan overstyres for individuelle nøkkelfober, i programmeringsfasen for nøkkelfoben.

  • Nøkkelfobens utløpstid — Hvis denne innstillingen er i bruk, foreslår systemet et standard utløpsintervall for nye nøkkelfober.

  • Telefonnøkkelens utløpstid — Hvis denne innstillingen er i bruk, foreslår systemet et standard utløpsintervall for nye telefonnøkler.

  • API-tilgangsrettigheter i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, kan tilgangsrettigheter administreres via en API. Det er to typer tilgangsrettigheter:

   • Standard tilgangsrettigheter. Disse tilgangsrettighetene er kryptert med programmeringsnøkkel. Det er mulig å legge til eller fjerne standard tilgangsrettigheter på/fra en nøkkel eller lås via en API. Programmeringen krever imidlertid at det foreligger en fysisk programmeringsnøkkel, da nøklene eller låsene blir stående på statusen Under planlegging hvis de redigeres via API.

    Det anbefales at du bruker standard tilgangsrettigheter for tilgangsrettigheter som åpner en stor mengde låser, og/eller når det ikke brukes noen API til å administrere tilgangsrettighetene.

    Standard tilgangsrettigheter gir et høyere sikkerhetsnivå, da brukeren trenger en bruker-ID, et passord og en programmeringsnøkkel for å programmere nøkler og låser.

   • API-tilgangsrettigheter Disse tilgangsrettighetene er databasekryptert. Programmering av API-tilgangsrettigheter til/fra en distribuert nøkkel eller lås krever ikke at det er en fysisk programmeringsnøkkel til stede.

    Det anbefales å bruke API-tilgangsrettigheter som bare åpner en begrenset mengde låser, ikke for mastertilgangsrettighet for eksempel som kan åpne alle låser i systemet.

    Med API-tilgangsrettigheter kan distribuerte nøkler og låser programmeres bare med en bruker-ID og passord uten programmeringsnøkkel.

  • Public API i bruk — Hvis denne innstillingen er i bruk, er offentlig iLOQ API i bruk.

   Denne innstillingen kan ikke endres gjennom iLOQ Manager.

 4. Velg Lagre og lukk.