Endre tidssone for låsystemet

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer lyssystemets tidssone i iLOQ 5 Series Manager.

Normalt er tidssonen forhåndsinnstilt av iLOQ til den korrekte verdie i iLOQ-systemet. Den definerte tidssonen er avhengig av landet som systemet leveres til. Hvis systemet brukes i et annet land enn landet der det leveres, er det mulig du må endre tidssonen.

Viktig:

Hvis systemet inneholder nøkler som har tidsbegrensninger, må du omprogrammere nøklene etter at du har endret tidssonen. Ellers vil nøklene være gyldige på gale tidspunkter.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

  2. Velg Tidssone i området Visninger.
  3. Om nødvendig velger du den riktige tidssonen i rullegardinmenyen Tidssone.
  4. Velg Lagre og lukk.