Redigere brukersikkerhetsinnstillinger

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låssystemets innstillinger i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Rediger informasjon om låssystem.

  2. Velg Brukersikkerhet i området Visninger.
  3. Skjermbildet for brukersikkerhetsinnstillinger åpnes. Innstillingene er:
    • Minimumslengde for passord — Definer minimumslengde for passord.

    • Håndhev passordhistorikkpolicy — Definer antall tidligere passord som ikke kan gjenbrukes som nytt passord.

    • Passordet utløper (i dager) — Definer standard gyldighetsperiode for passord.

  4. Velg Lagre og lukk.