Vanlige hurtigtaster

Dette avsnittet lister opp hurtigtaster som du kan bruke med iLOQ 5 Series Manager. Noen hurtigtaster krever at du trykker på og holder inne flere taster samtidig. Andre er kombinasjoner av museklikk og tastaturtaster.

Tabell 1. Vanlige hurtigtaster
Hurtigtast Formål
KTRL+C Kopier
KTRL+V Lim inn
KTRL+venstreklikk Velg flere enkeltobjekter i rutenettvisningen.
SKIFT+opp-/ned-pil Flytt fokus til et element og velg det. Med denne hurtigtasten kan du velge flere påfølgende objekter i rutenettvisningen.