Eksporter til Excel

Du kan eksportere flere visninger til iLOQ 5 Series Manager Excel ved å høyreklikke på visningen og velge Til Excel.