Brukere

Brukere er personer som rett til å bruke iLOQ 5 Series Manager.

Forskjellige brukere kan ha forskjellige bruksrettigheter i systemet. Du kan for eksempel distribuere systemadministrasjon ved å tillate en bruker å bestille, dvs. godkjenne, programmeringsendringer i låser og nøkler. En annen bruker kan for sin del utføre tidligere bestilte programmeringsoppgaver, men kan ikke endre innholdet i disse programmeringsoppgavene.

En person som bruker en nøkkel er ikke nødvendigvis en bruker i systemet. Nøkkelbrukere kalles personer i systemet.

Du kan administrere brukere på to måter:

  • I iLOQ Manager
  • I Azure Active Directory

    iLOQ 5 Series Manager støtter Azure AD-godkjenningsmetoden for enkeltpålogging (SSO). Det betyr at brukere kan få tilgang til iLOQ Manager-programvare ved å bruke samme sett med Azure AD-legitimasjon som de bruker til andre AD-programmer. Dermed elimineres behovet for å huske legitimasjon for flere apper, som ofte fører til gjenbruk av svake passord som er lette å huske. For å bruke Azure AD SSO-godkjenning iLOQ Manager-pålogging må iLOQ Manager-brukere være synkronisert fra Azure AD Connect til iLOQ Manager. Vær oppmerksom på at Azure AD-synkronisering bare kan gjøres for iLOQ Manager-brukere, ikke for andre personer i låssystemet, som nøkkelinnehavere og så videre.