Vise egenskapene for tilgangsrettighet

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til en enkelt tilgangsrettighet i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom adgangsrettigheter.

 2. Tilgangsrettigheter vises i rutenettvisningen. Hvis du vil vise flere egenskaper til en tilgangsrettighet, dobbeltklikker du på tilgangsrettigheten.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis tilsiktet situasjon — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende situasjon — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er i øyeblikket.

  Detaljopplysninger som er spesifikke for en tilgangsrettighet, er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte tilgangsrettigheten. Feltene er:

   • Navn — Dette feltet viser navnet på tilgangsrettigheten.

   • Beskrivelse — Dette feltet viser beskrivelsen av tilgangsrettigheten.

   • Type — Tilgangsrettighetstype. Alternativene er:

    • Standard
    • API

    Se Adgangsrettigheter.

   • Betinget tilgang — Dette feltet viser om tilgangsrettigheten er betinget.

   • Beskrivelse av den betingede tilgangen — Dette feltet viser en beskrivelse av den betingede tilgangen.

   • Standard tilgangsrettighet — Avkryssingsruten viser standard tilgangsrettighet.

  • Låser som bruker — Kategorien Låser som bruker viser informasjon om låsene som den valgte tilgangsrettigheten. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom låser.

  • Låser som bruker — Kategorien Låser som bruker viser informasjon om låsene som den valgte tilgangsrettigheten. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom nøkler.

  • Roller som bruker — Kategorien viser informasjon om rollene som har den valgte tilgangsrettigheten.

 3. Klikk på Lukk for å avslutte.