Vise egenskaper for blokkeringslisteoppføringer

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til oppføringer i blokkeringslistens iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom blokkeringsliste.

 2. Blokkeringslistens oppføringer vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en enkelt oppføring i blokkeringslisten, dobbeltklikker du på oppføringen.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis tilsiktet situasjon — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende situasjon — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er i øyeblikket.

  Blokkeringslistespesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om det valgte elementet. Kolonnene er:
   • Navn — Dette feltet viser navnet til elementet på blokkeringslisten.
   • Type — Dette feltet viser typen til elementet på blokkeringslisten. Mulige verdier er:
    • Nøkkel — Elementet er en nøkkel.
   • Nøkkelmerke — Dette feltet viser merket til nøkkelen på blokkeringslisten.
   • Navnet på personen — Dette feltet viser navnet på personen relatert til nøkkelen på blokkeringslisten.
   • Dato lagt til — Dette feltet viser datoen da nøkkelen ble lagt til på blokkeringslisten.
   • Antall nøkler — Dette feltet viser antall nøkler relatert til tilgangsrettigheten på blokkeringslisten.
   • Erstatt nøkkel — Dette feltet viser erstatningsnøkkelen for nøkkelen på blokkeringslisten.
  • Låser påvirket — Kategorien Låser som bruker viser informasjon om låsene som elementet på blokkeringslisten virker på. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom låser.
  • Nøkler — Kategorien Nøkler viser nøklene på blokkeringslisten.
 3. Klikk på Lukk for å avslutte.