Vise nettverksmodulens egenskaper

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser nettverksmodulens egenskaper i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Nettverksmodulene vises i et rutenett. Vil du ha mer informasjon om en individuell nettverksmodul, dobbeltklikker du på nettverksmodulen.

  Spesifikk informasjon for en nettverksmodul vises etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — fanen Grunnleggende informasjon viser generell informasjon om den valgte nettverksmodulen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom nettverksmoduler.
  • Låser — Fanen Låser viser informasjon om låsene koblet til nettverksmodulen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom låser.
  • Nettverk — fanen Nettverk viser nettverksdataene om den valgte nettverksmodulen. Tilgjengelige felt:

   • Nettverksmodul — navnet på nettverksmodulen.
   • IP og port — nettverksmodulens offentlige IP-adresse og brannmurporten.
   • MAC-adresse — MAC-adressen til nettverksmodulen.
   • Rapportdato — datoen og klokkeslettet for den siste serverspørringen foretatt av nettverksmodulen.
   • Programmererversjon — programvareversjonen til den interne programmeringsenheten. Den interne programmeringsenheten brukes til å styre nettverkslåser.
   • Programvareversjon — nettverksmodulens programvareversjon.
   • Kalender oppdatert — dato og klokkeslett for sist gang nettverksmodulen mottok kalenderdata fra serveren.
  • Ekstern lastestasjonskø — fanen Ekstern lastestasjonskø viser informasjon om oppgavekøen på den eksternt styrte stasjonen. Kolonner:

   • Type — type programmeringsoppgave i køen.
   • Navn — navnet til nøkkelen og plasseringen av låsen.
   • Status — låsens eller nøkkelens programmeringsstatus.
   • Mål/person — låsobjektet eller navnet på personen som nøkkelen er tilordnet til.
   • Plantegning — plantegningen til oppgaveobjektets plassering.
   • Eiendom — eiendommen hvor oppgaveobjektet er plassert.
  • Kalendere — fanen Kalendere viser informasjon om releer koblet til kalenderkontrollen.

  • Enheter — fanen Enheter viser informasjon om bussenheter koblet til nettverksmodulen.

 3. Klikk på Lukk for å avslutte.