Vise personrolleegenskaper

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til personroller i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom personroller.

 2. Personrollene vises i rutenettvisningen. Vil du ha mer informasjon om en enkelt personrolle, dobbeltklikker du på personrollen.

  Detaljopplysninger som er spesifikke for en personrolle, er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte personrollen. Feltene er:
   • Navn — Dette feltet viser navnet på personrollen.
   • Beskrivelse — Dette feltet viser beskrivelsen av personrollen.
  • Tilgangsrettigheter — Kolonnen Tilgangsrettigheter viser tilgangsrettighetene som er tilordnet den valgte personrollen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom tilgangsrettigheter.
  • Personer — Kolonnen Personer viser personene som er tilordnet den valgte personrollen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom personer.
  • Låser som har tilgangsrettigheter med rolle — Kategorien Låser som har tilgangsrettigheter med rolle viser låsene som har tilgangsrettighetene til den valgte personrollen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom låser.
 3. Klikk på Lukk for å avslutte.