Vise tidsprofilegenskaper

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til en enkelt tilgangsrettighet i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla igjennom tidsprofiler.

 2. Tidsprofilene vises i rutenettvisningen. Hvis du vil vise flere egenskaper ved en tidsprofil, dobbeltklikker du på tidsprofilen.
  Merk:

  Du kan se data om objekter på to måter:

  • Vis tilsiktet situasjon — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de vil være når alle gjenstående endringer er programmert for objektet.
  • Vis gjeldende situasjon — Velg denne radioknappen for å se objektdata slik de er i øyeblikket.

  Tidsprofilens spesifikke detaljopplysninger er etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — Kategorien Grunnleggende informasjon viser den grunnleggende informasjonen om den valgte tidsprofilen. Feltene er:

   • Tidsprofilens navn — Denne kolonnen viser navnet på tidsprofilen.

   • Eiendom — Denne kolonnen viser eiendommen som tidsprofilen tilhører.

   • Sone — Denne kolonnen viser sonen som tidsprofilen tilhører.

   • Type — Denne kolonnen viser type tidsprofil.

   • Beskrivelse — Denne kolonnen viser beskrivelsen av tidsprofilen.

  • Tidsprofildefinisjoner — Fanen Tidsprofildefinisjoner viser informasjon om tidsbegrensninger innenfor tidsprofilen.

  • Nøkler som bruker — Fanen Nøkler som bruker viser informasjon om låsene som har den valgte tidsprofilen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom nøkler.

  • Låser som bruker — Fanen Låser som bruker viser informasjon om låsene som har den valgte tidsprofilen. Kolonnene beskrives i avsnitt Bla gjennom låser.

 3. Klikk på Lukk for å avslutte.