Vise soneegenskapene

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser soneegenskaper i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla gjennom soner.

 2. Sonene vises i et rutenett. Hvis du vil ha mer informasjon om en enkelt sone, dobbeltklikk sonen.

  Spesifikk informasjon for soner vises etter kategorier:

  • Grunnleggende informasjon — fanen Grunnleggende informasjon viser generell informasjon om den valgte sonen. Tilgjengelige felt:
   • Navn: Navnet på sonen.
   • Beskrivelse — beskrivelse av sonen.
   • Type — angir om sonen er standardsone eller kundespesifikk sone.
  • Låser i bruk — fanen Låser i bruk viser informasjon om låsene i sonen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom låser.
  • Adgangsrettigheter — fanen Adgangsrettigheter viser informasjon om adgangsrettighetene i sonen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom tilgangsrettigheter.
  • Nøkler — fanen Nøkler viser informasjon om nøkler i den valgte sonen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom nøkler.
  • Personer — fanen Personer viser informasjon om personene i den valgte sonen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom personer.
  • Brukere — fanen Brukere viser informasjon om brukerne som har adgang til denne sonen. For beskrivelser av kolonnene se Bla gjennom brukere.
  • Kalendere — fanen Kalendere viser informasjon om kalenderne i den valgte sonen.
  • Adgangskodegrupper — fanen Adgangskodegrupper viser informasjon om kodegruppene i den valgte sonen.
 3. Klikk på Lukk for å avslutte.