Vise egenskapene til en overvåket dør

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til en overvåket dør i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Overvåkede dører.
 2. Dobbeltklikk på den valgte døren.

  Kategoriene er:

  • Grunnleggende informasjon — Feltene er:

   • Nettverksmodulens navn — Dette feltet viser navnet på nettverksmodulen som dørmodulen er koblet til.

   • Dørens navn — Navnet på den overvåkede døren.

   • Relénummer — Nummeret på tilførselen som dørens kontakt er koblet til.

   • Dørmodulens serienummer — Serienummeret til dørmodulen som dørens kontakt er koblet til.

   • Inngangstype — Denne verdien er alltid Svitsj.

  • Dørens hendelseslogg — Denne kategorien viser hendelsesloggen for den overvåkede døren. Kolonnene er:

   • Register — Det konsekutive hendelsesnummeret.

   • Tidspunkt — Tidspunktet da hendelsen fant sted.

   • Hendelsestype — Typen hendelse.