Redigere soneinnstillinger

Du kan spesifisere om sonene brukes eller ikke og definere soneinnstillingene. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Aktivere soner.