Soner

Dette avsnittet gir en innføring i soner.

I låsesystemet iLOQ i 5-serien har soner to funksjoner:

 • iLOQ Manager-brukere kan hindres i å vise og redigere elementer i ulike soner.
 • Når soner er aktivert, er blokkeringslister sonespesifikke.

En bruker kan defineres som en sonespesifikk administrator. I dette tilfellet kan brukeren bare administrere elementene innenfor brukersoner.

Soner kan brukes til å begrense bruken av:

 • Låser
 • Adgangsrettigheter
 • Personer
 • Nøkler
 • Kalendere
 • Kodegrupper
 • Plantegninger
 • Nettverksmoduler
 • Eiendommer

Sonespesifikk blokkeringslist:

I låsesystemet iLOQ i 5-serien er blokkeringslistene sonespesifikke: Vi anbefaler å dele større systemer med flere steder i soner. Når et låsesystem er delt inn ulike soner, er kapasiteten til hver sonespesifikk blokkeringslist 500 nøkler per lås. Den sonespesifikke blokkeringslisten kan f.eks. brukes til å opprette eiendomsspesifikke blokkeringslister: Hver eiendom i låsesystemet blir gitt en egen sone slik at den låsespesifikke blokkeringslisten for hver eiendom er 500 blokkerte nøkler.

Foreslåtte soneinndelinger:

 • Provinssoner
 • Bysoner
 • Bydistriktsoner
 • Eiendomstre-spesifikke soner
 • Eiendomsspesifikke soner

Når du oppretter soner, må kapasiteten til den sonespesifikke blokkeringslisten tas med i beregningen. Når du oppretter soner på et provinsnivå, vurder om blokkeringskapasiteten på 500 nøkler er tilstrekkelig for å ivareta sonebehovet for eventuelle nøkler som går tapt. Nøklene bærer bare blokkeringslistene for sin egen hovedsone til låser i samme sone.

Merk:

Hvis du aktiverer soner i ettertid og ønsker å dele nøklene som du allerede har programmert og låser på ulike soner, må nøklene og låsene programmeres på nytt for å bruke de nye sonevalgene.